Evenementen

Zou je graag een hulppost zien op je evenement? Doe de aanvraag daarvoor ruim op tijd gezien onze agenda snel vol loopt. De vergoeding die First Responder Unit Zuyd aan de organisator aanrekent stemt overeen met de voorziene inzet. Het spreekt voor zich dat het slachtoffer niet hoeft te betalen voor de verzorging die we aanbieden. De organisator hoeft achteraf na de manifestatie niet bij te betalen voor de uitgevoerde verzorgingen. Alle afspraken worden contractueel vastgelegd.
Voor verschillende evenementen legt de overheid bepaalde eisen vast omtrent de hulpverlening. First Responder Unit Zuyd heeft een ruime ervaring met de organisatie van risicodiensten en is op de hoogte van de gangbare procedures. Wij helpen je bij twijfel graag met het verstrekken van een deskundig advies.

Veldnorm Evenementenzorg

Nederland kent steeds meer festivals en evenementen. Daarbij is een goede medische zorg van groot belang. Niet iedere organisatie levert dezelfde kwaliteit. Dit heeft diverse incidenten opgeleverd waarbij hulpverleners niet adequaat gehandeld hebben.

De Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) is in het leven geroepen om de mate van kwaliteit van de (medische) zorg op evenementen duidelijk te krijgen. De Veldnorm geeft eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties op evenementen duidelijkheid over:

De Veldnorm gaat in 2020 in sommige veiligheidsregio's al in en in 2021 zal de norm voor alle regio's gelden. Dit heeft onder meer invloed op het vereiste kennis- en ervaringsniveau van de EHBO'ers en andere hulpverleners die op evenementen ingezet mogen worden.

Wat verandert er voor vergunningsplichtige organisatoren van een evenement?

In de vergunning komt te staan welk soort hulpverleners er ingezet moet worden en de organisatie is verantwoordelijk voor de inzet van de juiste hulpverleners. Worden hulpverleners niet op de juiste manier ingezet, dan kan het hele evenement afgeblazen worden.

Daarom:
  • Controleer de diploma's en certificaten van de hulpverleners die ingezet worden.
  • Regel tijdig de vergunning, zodat je ook weet welke hulpverleners je in moet zetten.
  • Werk met een professionele organisatie als EHD, die hulpverleners van diverse niveaus kan inzetten (en eventueel ook beveiliging en verkeersregelaars).
  • Reserveer het juiste budget voor de inzet van hulpverleners. Regel het niet op het laatste moment.

Lees meer over de veldnormen.


Een kleine greep uit onze klanten