Certificering

Al onze medewerkers hebben de plicht om aan deskundigheidsbevordering deel te nemen. Dit beleid staat in ons scholingsbeleid. Dit houd in dat er een aantal lessen per jaar gevolg moeten worden met de daarbij behorende toetsingen. Deze onderwijsbijeenkomsten zijn nodig om de hulpverleners competent en actueel te houden om u van goede eerste hulp/zorg te voorzien. Onze hulpverleners zijn geschoold door erkende scholingsinstituten:

Instructeurs eerste hulp zijn ingeschreven in: